Ajuntament de Sant Celoni Seu electrònica

Sou a:

Inici

>>

Informació de la seu

>>

Dades de la seu

Informació de la seu electrònica

Dades de la seu electrònica

La seu electrònica de l'Ajuntament de Sant Celoni és l'adreça electrònica disponible per als ciutadans i ciutadanes, la titularitat, gestió i administració de la qual correspon a l'Ajuntament de Sant Celoni en l'exercici de les seves competències.

L'Ajuntament de Sant Celoni determina les condicions de creació i funcionament de la seva seu electrònica, la qual s'ha de subjectar als principis següents:

 1. Integritat, veracitat i actualització dels continguts de la seu electrònica.
 2. Publicitat oficial.
 3. Responsabilitat.
 4. Qualitat.
 5. Seguretat.
 6. Disponibilitat.
 7. Accessibilitat i usabilitat.
 8. Neutralitat tecnològica.
 9. Interoperabilitat.
 10. Simplificació administrativa.
 11. Conservació i preservació de la documentació.

 • Titular de la seu: Ajuntament de Sant Celoni

 • Òrgan de gestió de la seu: Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC)

 • Normativa de la seu:

  • Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya (enllaç)
  • Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (enllaç)
  • Llei 59/2003, de 19 de desembre, de signatura electrònica (enllaç)
  • Ordenança d'Administració electrònica (enllaç)
 • Canals d'accés:

  • Accés electrònic a través d'Internet
  • Atenció presencial a l'Oficina d'Atenció Ciutadana
  • Atenció telefònica a través del telèfon 93.864.12.00

 • Hora oficial: es visualitza a la columna dreta d'aquest lloc web.

Dades de contacte

Oficina d'Atenció Ciutadana (El Safareig).
C/Campins, 24. 08470 Sant Celoni
Telf: 93.864.12.00
oac@santceloni.cat

| © 2019 AJUNTAMENT DE SANT CELONI Tots els drets reservats.
Llicència d'ús per e-Atiende. Desenvolupat amb eConstruye d'Absis |estadisticas