Ajuntament de Sant Celoni Seu electrònica

Sou a:

Inici

>>

Informació de la seu

>>

Calendari de dies inhàbils

Informació de la seu electrònica

Calendari i hora oficials

Els serveis de la Seu electrònica estan operatius les 24 hores del dia tots els dies de l’any.

Per a qualsevol tràmit, la data i hora oficial de la Seu electrònica és l'única que tindrà validesa legal, i no la de l'equip des del qual es realitzi el tràmit.

Dies hàbils i inhàbils

 • Es consideren dies inhàbils els diumenges i els dies declarats festius (article 48 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre).
 • Es consideren dies hàbils la resta de dies del calendari, és a dir, de dilluns a dissabte sempre i que no siguin festius.
Festes laborals

 • Festes generals
  • Són inhàbils els dies que s'estableixen al calendari oficial de festes laborals per a l'any 2019 de la Generalitat de Catalunya.
 • Festes locals
  • XXXXXXX
  • XXXXXX
Còmput de terminis

 • El còmput de terminis ve regulat en el Capítol XXXXX del Títol XXXXXX de la Llei 39/2015, d'1 D'OCTUBRE, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú i per l'article 26 de la Llei 11/2007, de 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics.

  Dades de contacte

  Oficina d'Atenció Ciutadana (El Safareig).
  C/Campins, 24. 08470 Sant Celoni
  Telf: 93.864.12.00
  oac@santceloni.cat

  | © 2019 AJUNTAMENT DE SANT CELONI Tots els drets reservats.
  Llicència d'ús per e-Atiende. Desenvolupat amb eConstruye d'Absis |  estadisticas